รหัส บริการ ราคาต่อ 1,000 คำสั่งซื้อขั้นต่ำ คำสั่งซื้อสูงสุด เวลาเฉลี่ย
INSTAGRAM FOLLOWERS
176 Instagram Followers (World Wide) 10.00 50 200 000 1332 ชั่วโมง 11 นาที
177 Instagram Followers (ARAB) 15.00 10 5 000 3 ชั่วโมง 24 นาที
178 Instagram Followers (Latinos) 15.00 10 10 000 1262 ชั่วโมง 19 นาที
273 Instagram Followers (Latinos) 100K Max 15.00 10 100 000 6 ชั่วโมง 41 นาที
179 Instagram Followers (Turkey) 15.00 10 5 000 5 ชั่วโมง 35 นาที
180 Instagram Followers (USA) 19.00 10 115 000 2012 ชั่วโมง 47 นาที
272 Instagram Followers [ 365Days Refill] [ 30-50k/day] 0.38 10 10 000 000 1 ชั่วโมง 20 นาที
99 Days Refill
30-50k/day
Refill button enabled
285 Female brazil 2.80 50 20 000 50 ชั่วโมง 4 นาที
299 HQ followers 3.30 100 20 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
300 Female followers 3.15 20 35 000 102 ชั่วโมง 38 นาที
301 Usa followers 1.74 10 100 000 2238 ชั่วโมง 24 นาที
INSTAGRAM LIKES
181 Likes Server 10-1000 6.00 10 100 000 2 ชั่วโมง 34 นาที
182 Likes Server 1000-5000 5.00 1 000 5 000 6 ชั่วโมง 45 นาที
183 Likes Server 5000-10000 4.00 5 000 10 000 31 นาที
184 Likes Server 10000-20000 2.00 10 000 20 000 10 นาที
185 Likes Server 20000-200000 1.50 20 000 200 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
283 Arab pikes 1.10 20 10 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
296 V likes 0.15 10 50 000 551 ชั่วโมง 19 นาที
INSTAGRAM VIDEO VIEWS/STORY
186 Views REELS S1 0.05 100 100 000 000 4 นาที
252 Instagram Story Views [Max: 80K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 80K/Day] 1.16 10 20 000 000 32 นาที
297 Instagram Story Views + Likes - $0.56 0.56 10 15 000 58 ชั่วโมง 34 นาที
INSTAGRAM STATISTICS
187 Instagram Saves 0.11 250 5 000 75 ชั่วโมง 37 นาที
188 Instagram Impression 0.05 100 5 000 000 59 ชั่วโมง 1 นาที
189 Instagram Reach + Impressions + Profile Visit 0.04 10 5 000 000 3 นาที
190 Profile Visits 0.10 100 5 000 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
284 Usa impressions 0.27 20 99 999 155 ชั่วโมง 27 นาที
292 Shares 0.33 100 100 000 2 นาที
295 Sticker taps 3.00 100 25 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
INSTAGRAM COMMENTS
191 Instagram Comments Emoji [HQ] 10.00 1 2 000 51 ชั่วโมง 40 นาที
279 🇮🇳 Instagram Comments [INDIA] [CUSTOM] [Max: 500] [Start Time: 1 - 24 Hours] [Speed: 500/Day] 50.00 1 500 ข้อมูลไม่เพียงพอ
192 Instagram Custom Comments Male 30.18 1 150 1039 ชั่วโมง 44 นาที
193 Instagram Custom Comments Female 30.18 1 600 126 ชั่วโมง
194 Instagram Custom Comments Russian 24.00 1 500 ข้อมูลไม่เพียงพอ
195 Instagram Custom Comments English 24.00 1 1 000 69 ชั่วโมง 53 นาที
196 Instagram Comments UA [Ukraine] 126.82 1 20 ข้อมูลไม่เพียงพอ
197 Instagram Comments KZ [Kazakhstan] 113.66 1 20 ข้อมูลไม่เพียงพอ
198 Instagram Comments KG [Kyrgyzstan] 113.66 1 20 ข้อมูลไม่เพียงพอ
199 Instagram Comments EN [English] 113.66 1 20 ข้อมูลไม่เพียงพอ
257 Random Comments 30.00 5 10 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
Instagram Direct Message
274 Instagram Direct Messages [Custom] [Max: 50K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 24 Hours to Complete] 1.38 500 000 999 999 1 ชั่วโมง 4 นาที
how to order :
add your message in the link bar
add your users list in Users bar one per line

here you put the data yourself at least 500 users to send them messages

---------------------------------------------------
- delivery in same day
- add some of your own accounts in the list so you make sure of delivery yourself.
- messages will be delivered in requests
- do not add external URL in messages. It will not be accepted and will be refunded
- add your URL in your Instagram account BIO because if you add URL in messages it will be spam
Youtube
207 Youtube Views 5K-10K/day - Lifetime Guarantee - P1 [ Recommended#1] 0.88 100 10 000 000 16 ชั่วโมง 2 นาที
209 Youtube views | Lifetime | min 500 | 10k-15k/day speed [ Recommended] 1.63 100 10 000 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
223 Youtube Subscribers [VIP, 100% REAL] [NO DROPS] [250-500/DAY] [INSTANT] [ R30 ] 8.71 100 100 000 4 ชั่วโมง 11 นาที
224 Youtube Subscriber High Quality - 30 days gurantee - 200-400/Day - HQ [ Recommended ] 3.12 20 30 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
225 Youtube Global Comments (Instant Speed) 4.50 5 5 000 1 ชั่วโมง 6 นาที
230 Youtube Likes | New Super Instant | 30k/hr 0.90 20 500 000 6 ชั่วโมง 20 นาที
231 Youtube Short Likes - Instant - Max 100K 0.65 10 100 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
232 ( New Service ) Youtube Likes ( Fast ) Life Time Guaranteed 5K / Day [ Max 25K ] ⭐🚀 1.10 20 25 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
233 Youtube USA Likes { 30 Days Refill } 10.00 10 20 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
234 🔥[NEW] Youtube Community Post Likes ( Instant Start ) NON DROP 0.88 10 100 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
236 Youtube Custom Comments ( Min 10 - Max 5000 ) ( Server 1 ) 5.00 5 5 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
Facebook
238 Facebook Video Views [20-50K Per Day ] [ Recommended ] 1.86 500 1 000 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
240 Facebook Real Followers [ 1k/day] 8.18 1 000 10 000 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
242 Facebook - 𝗣𝗼𝘀𝘁 / 𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 likes - 50k Max - 𝐑𝐄𝗔𝐋 - 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30 Days - Speed 5k / days - INSTANT🔥🔥[ Recommended ] 3.18 50 10 000 4 ชั่วโมง 49 นาที
243 Facebook India Super Instant Real ( Love React ) ❤️ 1.50 50 500 ข้อมูลไม่เพียงพอ
244 Facebook India Super Instant Real Angry React ( 😡) 1.50 50 500 ข้อมูลไม่เพียงพอ
245 Facebook India Super Instant Real Haha React ( 😀) 1.50 50 500 ข้อมูลไม่เพียงพอ
246 Facebook India Super Instant Real WoW React ( 😲) 1.50 50 500 ข้อมูลไม่เพียงพอ
247 Facebook India Super Instant Real Sad React ( 😢) 1.50 50 500 1 ชั่วโมง 19 นาที
248 Facebook India Super Instant Real Care React ( 🥰 ) 1.50 50 500 ข้อมูลไม่เพียงพอ
249 Facebook - Random Comments [Worldwide ] 18.00 10 1 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
250 Facebook - CUSTOM Comments [Worldwide ] 24.00 10 1 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
251 Facebook Story Views [Max 5k] 0.80 100 5 000 1 ชั่วโมง 7 นาที
Tiktok
200 TikTok - Followers - Instant start ( Min 10 - Max 30k- 10k-20k/day ) [ Recommended #1] - REAL 2.00 10 150 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
201 TikTok Followers [ Real - Max 100K] [ High Quality] [ Most Sold] [ Recommended #2] 1.60 5 100 000 20 ชั่วโมง 26 นาที
202 TikTok - Likes - Instant start ( Min 10 - Max 30k- 10k/day )[ Recommended #1] - Real 4.00 10 30 000 35 นาที
203 TikTok Likes [ Real - Max 50K] [ High Quality] [ Most Sold] [ Recommended #2] 1.60 5 100 000 3 ชั่วโมง 34 นาที
204 Tiktok Views Trending /Viral Views slow sometimes 0.09 1 000 10 000 000 1 นาที
261 Tiktok Views Super Fast 💨 0.05 100 10 000 000 23 ชั่วโมง 53 นาที
206 TikTok - Comments - Emoji - - Instant Start 14.40 10 10 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
294 Cheap tiktok 0.32 10 500 000 22 นาที
⛔⛔Private Testing ⛔⛔
2 UL PR 1000.00 10 25 000 3 ชั่วโมง 8 นาที
38 Premium 1.10 1000.00 50 5 000 1 ชั่วโมง 57 นาที
55 Server New 1000.00 50 100 000 3 นาที
44 SERVER 500 1000.00 10 5 000 10 ชั่วโมง 1 นาที
3 SERVER 2S 1000.00 10 5 000 2 ชั่วโมง 26 นาที
4 SERVER 10s 1000.00 10 50 000 57 นาที
82 200k 0.099 10 200 000 3 นาที
259 Indian likes 0.65 10 50 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
260 Indian comments 21.00 10 400 ข้อมูลไม่เพียงพอ
6 VIEWS 0.03 100 500 000 5 นาที
31 Saves 1000.00 1 2 000 42 นาที
39 Impressions and reach 1000.00 25 50 000 3 นาที
7 COMMENTS S1 20.00 5 1 000 4 ชั่วโมง 57 นาที
43 Few savess 1000.00 10 20 000 2 ชั่วโมง 51 นาที
46 Emoji comments 1000.00 5 2 000 54 ชั่วโมง 50 นาที
47 Profile visit + impressions 0.14 100 5 000 000 13 นาที
49 Vip comments 1000.00 1 50 7327 ชั่วโมง 20 นาที
89 Arab Likes 1000.00 50 10 000 3 ชั่วโมง 41 นาที
136 brazil likes 1000.00 20 50 000 1 ชั่วโมง 50 นาที
159 new views premium 0.01 100 1 000 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
161 cheap views 0.01 100 1 000 000 10 ชั่วโมง 36 นาที
163 Cheap likes 1000.00 10 300 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
164 Cheap likes s1 0.03 10 50 000 10 นาที
277 Bot 0.01 10 50 000 315 ชั่วโมง 4 นาที
165 female brazil 1000.00 20 30 000 54 นาที
258 Chinese l likes 4.35 10 5 500 ข้อมูลไม่เพียงพอ
262 Indian emoji comments 5.00 1 2 000 39 ชั่วโมง 35 นาที
275 Usa impressions 0.27 20 99 999 ข้อมูลไม่เพียงพอ
281 Arab 1.60 50 9 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
293 Shares 0.26 100 5 000 000 3 นาที
303 Comments ai 12.00 1 1 000 15 ชั่วโมง 56 นาที
STAFF ACCESS
253 CheapLikes Test S1 1000.00 10 100 000 2 นาที
254 Cheap Test S2 0.15 20 200 000 29 ชั่วโมง 53 นาที
263 Cheap Test S3 0.50 10 10 000 2 ชั่วโมง 31 นาที
255 Followers S1 1000.00 10 200 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
282 Arablikes 1.60 50 9 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
➕ Instagram [ 🇧🇷 BRAZIL - Followers/Likes ]
264 Instagram Followers - [ MALE ] [ BRAZIL ] [ REAL USERS ] [ R20 ] [ Max - 10k ] SUPER INSTANT 2.80 50 10 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
265 Instagram Followers - [ FEMALE ] [ BRAZIL ] [ REAL USERS ] [ R20 ] [ Max - 20K ] SUPER INSTANT 2.80 50 20 000 9 ชั่วโมง 14 นาที
➡️Twitter Like
269 Twitter Likes ( Min 10 | Max 5k ) ( Instant Start ) 1.16 20 10 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
➡️- Twitter Views / Impressions / Poll Vote
270 Twitter Video Views - WORLD Cheapest - 0.02 0.03 100 10 000 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
271 Twitter Video Views [ 100k/Hour] [ NEW SERVICE] [ 0.026$/K] 0.03 50 5 000 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
➕ Instagram Comments [ Targeted ]
280 Instagram - CUSTOM Comments [INDIAN] INSTANT-1HRS 90.00 10 250 61 ชั่วโมง 34 นาที
📸 Instagram Story - Viewers & Stats
288 S7C Instagram Story Viewers + Impression + Profile Visit [all Stories] 0.13 100 10 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
~Only Username
~0-3 hours
~Delivers with speed of 5k/hour
~Story Views ~ All stories
~Impression ~ All Stories
~Profile Visits ~ All Stories
~impressions/Profile Visits are being updated after few hours but views you can see in very less time after order is completed
~can have some times slow speed or under deliveries no refund policy
289 S1 Instagram Story Through Profile Visits + Displays + Impressions & Reach [100/50k] 0.21 100 50 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
~Submit Username Only
~Please Take screenshot if it was not delivered to show on ticket/skype support
~Counts update on stats may take time of about 4-5 hours
~Instant
~Profile Visits + Displays + Impressions
290 S7E Instagram Story Viewers +Profile Visits + Impression 0.18 100 200 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
~Only Username
~0-3 hours
~Delivers with speed of 5k/hour {it marks the order done and then starts delivering}
~Story Views ~ All stories
~Impression ~ Latest
~Profile Visits ~ Latest
~impressions/Profile Visits are being updated after few hours but views you can see in very less time after order is completed
~can have some times slow speed or % under deliveries no refund policy
291 S7D Instagram Story impressions (200/100k) 0.13 200 1 000 000 10 ชั่วโมง 4 นาที
~ Instant
~ ONLY STORY URL.
~If username is entered we'll deliver the ordered quantity to latest story
~Delivered quantity may be less by some % ,please order accordingly.
~No refund in any case
~If 0% delivered or less than 50% then take screenshot with current time and share with support
3
298 Instagram Europe Followers [AR30 - 100%] - $3 3.00 10 5 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
Other
302 Comments(AI English) 🎞️⏱ - 9$ 11.70 1 1 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
Накрутка комментариев на английском языке, сгенерированных исходя из содержания публикации, при помощи искусственного интеллекта(AI). Можно выбрать скорость в час.